Hội thảo khoa học: Định hướng xây... NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ DỰ ÁN ĐIỀU TRA... Tọa đàm Nghiệm thu đề tài cấp nhà nướcLễ kết nạp đảng viên mới Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ...Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Quốc gia LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU KHOA...